ابزار جستجوی کلمات کلیدی Keyword Research

ساده‌ترین ویژگی این ابزار آن است که به شما اجازه می‌دهد وضعیت رتبه‌بندی یکی کلمه کلیدی را ازنظر دشواری و آسانی بررسی کنید. فاکتورهای مختلفی در این بخش مطرح می‌شود که به شما کمک می‌کند بدانید یک کلیدواژه چقدر جستجو می‌شود، چه رقبایی نتایج ابتدایی جستجو را به خود اختصاص داده‌اند و دشواری رسیدن به رتبه‌های برتر جستجو چقدر است.

در ادامه بخوانید:  ۶ روش برای نوشتن متن سئو شده

ابزار Keyword Research سایت Ahrefs

پایگاه داده‌های ابزارهای سایت Ahrefs روزانه بیش از ۳ میلیارد کلمه کلیدی را موردبررسی قرار می‌دهند و این پایگاه‌های داده به‌طور مرتب به‌روزرسانی می‌شوند.درنتیجه اطلاعات دقیقی از آن کلیدواژه در اختیار شما قرار می‌دهند.همچنین یکی از ویژگی‌های مفید این سرویس این است که با توجه به گسترگی پایگاه داده خود، پیشنهادها مرتبط جالبی را با توجه به کلمه کلیدی مدنظر شما ارائه می‌دهد. پیشنهادی که می‌تواند در تصمیم‌گیری برای انتخاب بهترین کلمات کلیدی بسیار مؤثر باشد.

این ابزار می‌تواند روندهای جستجو را در بازه‌های زمانی مختلف به شما نشان دهد. این ویژگی دیدگاهی عالی در مورد رفتار جستجوگرها به شما ارائه می‌دهد. همچنین Ahrefs شاید تنها ابزاری باشد که میزان کلیک روی هر نتیجه، نرخ بازگشت کاربر و جستجوی دوباره آن کلمه کلیدی و مواردی ازاین‌دست را نیز به شما ارائه می‌دهد.

دیگر امکان مفید این ابزار توانایی بررسی رتبه صفحات سایت شما و رقبای در کلمات کلیدی مدنظر است. این امکان یک ویژگی عالی دارد که می‌تواند تاریخچه رتبه را نیز در نتایج جستجو نمایش دهد.

درنهایت در این بخش می‌توانید تاریخچه جستجوهای خود برای سنجش کلمات کلیدی را نیز ذخیره کنید.